მულჩის დამგები ტექნიკა, რომელიც ასრულებს შემდეგ ოპერაციებს