კარალიოკი

კარალიოკი

პროდუქტის შესაკვეთად დაგვიკავშირდით

კონტაქტი

Description

 არამწკლარტე, დამოკიდებული დამტვერვაზე, ზოგჯერ ნახევრად ან მთლიანად მწკლარტე, ოვალური, მრგვალი, უნივერსალური მოხმარების, საშუალო ან მსხვილი.
სიმწიფის პერიოდი სექტემბრის მეორე ნახევარი – ოქტომბერი.
 მსხმოიარობას იწყებს მე-4 წელს
 ხარობს ზღვის დიონიდან 50-960მდე
 ტემპერატურა მინიმუმი -25 გრადუსი, მაქსიმუმი +40 გრადუსი
 ხურმის ბაღის გაშენების რეკომენდებული სქემებია: 6 X 4, 6 X 5 მეტრი, ინტენსიურ სისტემებში – 5 X 3 მეტრზე