ნერგების დარგვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე