სარწყავი სისტემის პროექტის დაგეგმვა, მოწყობა-მონტაჟი.